Formüller

FİLM YIKAMA BANYOSU

Pyrocat-HD

Stok Solüsyon “A” – 100 ml yapmak için

Propilen Glikol 1200 C                                  75  ml
Pyrocatechin                                              5  g
Sodyum Metabisülfit                                     1  g
Potasyum Bromür                                      0.2  g

Bunlar tamamen eridikten sonra sıvının 650 C’ye düşmesini bekle ve aşağıdakileri ilave et

Fenidon                                                   0.2  g
Propilen Glikol ile tamamlanacak                   100  ml

Stok Solüsyon “B” – 500 ml yapmak için

Saf Su (soğuk)                                        350  ml
Potasyum Karbonat                                    75  g
Saf su ile tamamlanacak                            500  ml

Standart banyo karışımı: 10 ml Solüsyon “A” ,  10 ml Solüsyon “B” ile 1000 ml saf su

 KART YIKAMA BANYOLARI

Ansco 130

Saf Su (52 derece C)                                750  ml
Metol                                                      2.2  g
Sodyum Sülfit (Anhydrous)                          50  g
Hidrokinon                                                11  g
Sodyum Karbonat (Monohydrated)                78  g

Potasyium Bromür                                     5.5  g

Glycin*                                                    11  g

Bu kadar saf suya tamamlanacak               1000  ml

Glycin suda zor erir. Glycini önce 50 ml İsopropil Alkolde eritip sonra karışıma ekleyiniz.

1:2 su ile karıştırılarak kullanılır. Banyo süresi: 2,5 – 3 dakika.

 

Defender 55-D

Saf Su (52 derece C)                                500  ml
Metol                                                      2.5  g
Sodyum Sülfit (Anhydrous)                        37.5  g
Hidrokinon                                                10  g
Sodyum Karbonat (Anhydrous)                   37.5  g

Potasyium Bromür                                      13  g

Bu kadar saf suya tamamlanacak               1000  ml

Normal kullanım için 1:1, düşük kontrast için 1:2 su ile karıştırılarak kullanılır. Banyo süresi: 2,5-3 dakika.

Kodak D163

Saf Su                                                   750  ml
Metol                                                      2.2  g
Sodyum Sülfit (Anhydrous)                          75  g
Hidrokinon                                                17  g
Potasyium Bromür                                     2.8  g

Sodyum Karbonat (Anhydrous)                     65  g

Bu kadar saf suya tamamlanacak               1000  ml

Yüksek kontrast için doğrudan, normal kullanım için 1:1, düşük kontrast için 1:2 veya 1:3 su ile karıştırılarak kullanılır. Banyo süresi: 2-3 dakika.

Bürki ve Jenny Soğuk Ton Kart Banyosu

Stok Solüsyon “A”

Saf Su (43 derece C)                                750  ml
Metol                                                        3  g
Sodyum Sülfit (Anhydrous)                          40  g
Hidrokinon                                                12  g
Sodyum Karbonat (Anhydrous)                     64  g

Potasyium Bromür                                     0.8  g

Bu kadar saf suya tamamlanacak               1000  ml

Stok Solüsyon “B”

Saf Su                                                   100  ml
Benzotriazole                                              1  g

 

Stok Solüsyon “A” yı 1:2 su ile karıştırıp, her litre “A” solüsyon için 6 ila 15 ml Stok Solüsyon “B” ilave edilir. Stok Solüsyon “B” den ne kadar çok eklenirse daha mavi-siyah ton elde edilir.

Örnek: 300 ml “A” + 600 ml su + 2 ila 5 ml “B”

Banyo süresi 2-3 dakika.

Dassonville D1 Kömür-Siyahı Kart Banyosu

Saf Su (52 derece C)                                500  ml
Metol                                                      3.0  g
Sodyum Sülfit (Anhydrous)                          43  g
Hidrokinon                                                11  g
Sodyum Karbonat (Anhydrous)                   29.8  g

Potasyium Bromür                                     2.0  g

Bu kadar soğuk saf suya tamamlanacak       1000  ml

Normal kullanım için 1:1 su ile karıştırılarak kullanılır. Banyo süresi 2-3 dakika.

 

Ilford ID62 Kart Banyosu

Stok Solüsyon “A”

Saf Su (52 derece C)                                750  ml
Sodyum Sülfit (Anhydrous)                          50  g
Hidrokinon                                                12  g
Sodyum Karbonat (Anhydrous)                     60  g

Fenidon                                                   1.0  g

Potasyium Bromür                                        2  g

Benzotriazole % 2*                                     10  ml

Bu kadar soğuk saf suya tamamlanacak       1000  ml

% 2 Benzotriazole

Saf Su                                                   100  ml
Benzotriazole                                              2  g

Standart banyo karışımı 1:3. Banyo süresi 2-3 dakika.

 

DURDURMA BANYOSU (STOP BATH)

Durdurma Stok Solüsyonu

Saf Su                                                   750  ml
Glasial Asetik Asit                                     250  ml

Durdurma Kullanım Solüsyonu

Çeşme Suyu                                          1000  ml
Durdurma Stok Solüsyonu                            20  ml

SABİTLEME BANYOSU (FIX BATH)

TF-3 Amonyum Tiyosülfat Alkalin Hızlı Sabitleme Banyosu (film ve kart için)

Amonyum Tiyosülfat %60 (sıvı)                   800  ml
Sodyum Sülfit (Anhydrous)                          60  g
Sodyum Karbonat (Anhydrous)                    2.5  g

Bu kadar soğuk suya tamamlanacak            1000  ml

 

Film ve kart için 1:4 su ile karıştırılarak kullanılır.

Film için 2 ayrı fikser banyosunda 3’er dakika, toplam 6 dakika.

Kart için 2 ayrı fikser banyosunda 1’er dakika, toplam 2 dakika.

Kullanım Kapasitesi:

Film: 1 litre 1:4 karıştırılmış solüsyonda 25 adet 35 mm, 20 adet roll film 80 adet 4×5 “

Kart: 23 adet 18×24 cm, 8 adet 30×40 cm veya 5 adet 40×50 cm

HCA – Hypo Clearing Agent

Su (52 derece C)                                     750  ml
Sodyum Sülfit                                          200  g
Sodyum Bisülfit                                           2  g

Bu kadar soğuk suya tamamlanacak            1000  ml

Film ve kart için 1:9 su ile karıştırılarak kullanılır.

Filmler fikserden sonra 2 dakika su ile yıkandıktan sonra 1-2 dakika taze HCA 1:9 solüsyonda;

Fiber (kağıt tabanlı) kartlar 2. fikserden veya baskılar tonlanacaksa, tonlama işleminden sonra 1-2 dakika su ile yıkandıktan sonra arka arkaya 2 ayrı taze HCA 1:9 solüsyonda, herbiri 5’er dakika olmak kaydıyla toplam 10 dakika.

Kullanım Kapasitesi:

Film: 1 litre 1:9 solüsyonda 50 adet 35 mm, 40 adet roll film 160 adet 4×5 “

Kart: 60 adet 18×24 cm, 20 adet 30×40 cm veya 12 adet 40×50 cm